For each tag, the first character specifies the major word class, as specified in Table 1 below, and each character thereafter is to be interpreted according to the relevant table (eg Table 3 for verbs). So the tag Pentru fiecare tag, primul caracter reprezintă partea de vorbire, conform Tabelului 1, iar fiecare caracter care urmează este interpretat în funcţie de tabelul corespunzător (de exemplu, Tabelul 3 pentru verbe). Astfel, tagul
Vmp–sm—y Vmp–sm—y
is to be interpreted, character by character, as follows: trebuie interpretat, caracter cu caracter, în modul următor:
V Category = Verb V Categorie = Verb
m Type = main m Tip = predicativ
p VForm = participle p Mod = participiu
- Tense = unspecified - Tense = nespecificat
- Person = unspecified - Person = nespecificat
s Number = singular s Number = singular
m Gender = masculine m Gender = masculin
- Voice = unspecified - Voice = nespecificat
- Negative = unspecified - Negative = nespecificat
- Definiteness = unspecified - Definiteness = nespecificat
y Clitic = yes y Clitic = cu
The attributes which are not relevant for the Romanian Language, but are followed by at least one relevant specified attribute, are replaced by “-“. Atributele care nu sunt relevante pentru Limba Română, dar sunt urmate de cel puţin un atribut relevant cu valoare specificată, sunt înlocuite de caracterul “-“.
The attributes with unspecified value should not be replaced with “-” if there is no other specified attribute after them (eg for Case, which comes right after Clitic, there is no need to add an extra “-“). Atributele cu valoare nedefinită (sau irelevante) nu sunt înlocuite de “-“ în cazul în care nu mai există niciun alt atribut cu valoare specificată care să le urmeze (de exemplu, pentru Caz, care urmează după Clitic, nu se mai adaugă un caracter “-“).
It is straightforward to use regexps in CQL to specify, eg [tag=”N.m.*”] to match all masculine nouns. Expresiile regulate în limbajul CQL sunt uşor de utilizat pentru a specifica, de exemplu, toate substantivele masculine: [tag=”N.m.*”].
For full documentation see http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html/. Documentaţia completă se găseşte la http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html/.

 

[categories 1. Categories]

=============	=============================	        ====
PoS-en		PoS-ro				        Code
=============	=============================	        ====
 [#Noun Noun]		 [#Noun Substantiv]			N
 [#Verb Verb]		 [#Verb Verb]				V
 [#Adj Adjective]	 [#Adj Adjectiv]			A
 [#Pron Pronoun]	 [#Pron Pronume]			P
 [#Det Determiner]	 [#Det Determinator]			D
 [#Art Article]		 [#Art Articol]				T
 [#Adv Adverb]		 [#Adv Adverb]				R
 [#Adp Adposition]	 [#Adp Adpoziţie]			S
 [#Conj Conjunction]	 [#Conj Conjuncţie]			C
 [#Num Numeral]		 [#Num Numeral]				M
 [#Int Interjections]	 [#Int Interjecţie]			I
 [#Res Residual]	 [#Res Cuvinte străine sau simboluri]	X
 [#Abbr Abbreviation]	 [#Abbr Abreviere]			Y
 [#Part Particle]	 [#Part Particulă]			Q
=============	=============================	        ====

[Noun 2.1. Noun || Substantiv (N) ]

============== ============ ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en   Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============ ============== =========================== =====
Type      common    Tip       comun            c
        proper            propriu           p
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine   Gen       masculin           m
        feminine           feminin           f
        neuter            neutru            n
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Number     singular   Număr      singular           s
        plural            plural            p
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Case	    direct    Caz       direct (nominativ-acuzativ) r
        oblique            oblic (genitiv-dativ)    o
        vocative           vocativ           v 
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Definiteness  yes      Articol     articulat          y          
        no              nearticulat         n
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes      Clitic     cu              y
        no              fără             n
============== ============ ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ======= ========= ========== ========= ============
PoS  Type  Gend   Numb  Case  Def   Cltc  (Anim)  (Owr_Nb)  (Owr_Prs)  (Owd_Nb)  Example
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ======= ========= ========== ========= ============
N   c    m    s    [rov]  n                             frate 
N   c    m    s    r    y                             fratele 
N   c    m    s    o    y                             fratelui 
N   c    m    p    [rov]  n                             fraţi
N   c    m    p    r    y                             fraţii
N   c    m    p    [ov]   y                             fraţilor
N   c    f    s    r    n                             soră
N   c    f    s    v    n                             soro
N   c    f    s    o    n                             surori
N   c    f    p    [rov]  n                             surori
N   c    f    s    o    y    y                         soră-sii 
N   c    f    p    r    y                             surorile
N   c    f    p    [ov]   y                             surorilor
N   c    f    s    r    y    y                         soră(-sa)
N   c    m    s    [ro]   n                             creion
N   c    m    s    r    y    y                         creionu(-i)
N   c    m    s    o    y                             creionului
N   c    f    p    [ro]   n                             creioane
N   c    f    p    r    y                             creioanele
N   c    f    p    o    y                             creioanelor
N   p    f    s    r                                 Ioana
N   p    f    s    o                                 Ioanei
N   p    m    s    r    n                             Bucureşti
N   p    m    s    r    y                             Bucureştiul
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ======= ========= ========== ========= ============

[Verb 2.2. Verb || Verb (V) ]

============== ============ ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en   Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============ ============== =========================== =====
Type      main     Tip       predicativ          m
        auxiliary           auxiliar           a
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
VForm      indicative  Mod       indicativ          i
        subjunctive          conjunctiv          s
        imperative          imperativ          m
        infinitive          infinitiv          n
        participle          participiu          p 
        gerund            gerunziu           g
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Tense      present    Timp      prezent           p
        imperfect           imperfect          i
        past             trecut            s
        pluperfect          mai mult ca perfect     l  
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Person	    first     Persoană    persoana I          1
        second            persoana a II-a       2
        third             persoana a III-a       3 
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Number     singular   Număr      singular           s          
        plural            plural            p
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine   Gen       masculin           m
        feminine           feminin           f
        neuter            neutru            n
-------------- ------------ -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes      Clitic     cu              y
        no              fără             n 
============== ============ ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ===== ====== ====== ===== ====== ====== ======== ===== ======  ===============
PoS  Type  VForm  Tense  Pers   Numb  Gend (Vce) (Neg) (Def)  Cltc  (Case) (Anim) (Cltc_s) (Asp) (Crts)  Example
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ===== ====== ====== ===== ====== ====== ======== ===== ======  ===============
V   m    i    i    1    s    -   -   -   -    n                      abandonam
V   m    i    i    2    s    -   -   -   -    n                      abandonai
V   m    i    i    3    s    -   -   -   -    n                      abandona
V   m    i    i    1    p    -   -   -   -    n                      abandonam
V   m    i    i    2    p    -   -   -   -    n                      abandonaţi
V   m    i    i    3    p    -   -   -   -    n                      abandonau
V   m    i    s    1    s    -   -   -   -    n                      abandonai
V   m    i    s    2    s    -   -   -   -    n                      abandonaşi
V   m    i    s    3    s    -   -   -   -    n                      abandonă
V   m    i    s    1    p    -   -   -   -    n                      abandonarăm
V   m    i    s    2    p    -   -   -   -    n                      abandonarăţi
V   m    i    s    3    p    -   -   -   -    n                      abandonă
V   m    i    l    1    s    -   -   -   -    n                      abandonasem
V   m    i    l    2    s    -   -   -   -    n                      abandonaseşi
V   m    i    l    3    s    -   -   -   -    n                      abandonase
V   m    i    l    1    p    -   -   -   -    n                      abandonaserăm
V   m    i    l    2    p    -   -   -   -    n                      abandonaserăţi
V   m    i    l    3    p    -   -   -   -    n                      abandonaseră
V   m    [is]  p    1    s    -   -   -   -    n                      abandonez
V   m    [is]  p    2    s    -   -   -   -    n                      abandonezi
V   m    i    p    3    [sp]  -   -   -   -    n                      abandonează
V   m    s    p    3    [sp]  -   -   -   -    n                      abandoneze
V   m    s    p    1    p    -   -   -   -    n                      abandonăm
V   m    s    p    2    p    -   -   -   -    n                      abandonaţi
V   m    m    p    2    s    -   -   -   -    n                      abandonează
V   m    m    p    2    p    -   -   -   -    n                      abandonaţi
V   m    m    p    2    p                                        abandonaţi
V   m    n    p    -    -    -   -   -   -    n                      abandona
V   m    p    -    -    s    m   -   -   -    n                      abandonat
V   m    p    -    -    s    m                                    abandonat
V   m    p    -    -    s    m   -   -   -    y                      abandonatu
V   m    p    -    -    s    f   -   -   -    n                      abandonată
V   m    p    -    -    s    f                                    abandonată
V   m    p    -    -    p    f   -   -   -    n                      abandonate
V   m    p    -    -    p    m   -   -   -    n                      abandonaţi
V   m    g    -    -    -    -   -   -   -    n                      abandonând
V   m    g                                                    abandonând
V   m    g    -    -    -    -   -   -   -    y                      abandonându
V   a    -    -    1    s    -   -   -   -    n                      aş
V   a    -    -    1    s    -   -   -   -    n                      voi
V   a    i    p    1    s    -   -   -   -    n                      sunt
V   a    i    p    3    p    -   -   -   -    n                      sunt
V   a    i    p    3    p    -   -   -   -    y                      -s
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ===== ====== ====== ===== ====== ====== ======== ===== ======  ===============

[Adj 2.3. Adjective || Adjectiv (A) ]

============== ============= ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============= ============== =========================== =====
Type      qualificative Tip       calificativ         c
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Degree     positive    Grad      pozitiv           p
        comparative          comparativ          c 
        superlative          superlativ          s
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine   Gen       masculin           m
        feminine            feminin           f
        neuter             neutru            n
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Number     singular    Număr      singular           s
        plural             plural            p
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Case	    direct     Caz       direct (nominativ-acuzativ) r
        oblique            oblic (genitiv-dativ)    o
        vocative            vocativ           v 
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Definiteness  yes      Articol     articulat          y          
        no               nearticulat         n
-------------- ------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes      Clitic     cu              y
        no               fără             n
============== ============= ============== =========================== =====

Combinations

==== ===== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ====== ======== ========= ========= ============
PoS  Degr  Type  Gend  Numb  Case   Def   Cltc  (Anim) (Form) (Owr_Nb) (Owr_Prs) (Owd_Nb)  Example
==== ===== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ====== ======== ========= ========= ============
A   f   p    m    s    [rov]  n                             bun
A   f   p    m    p    [rov]  n                             buni
A   f   p    m    s    r    y                             bunul
A   f   p    m    s    o    y                             bunului
A   f   p    m    p    r    y                             bunii
A   f   p    m    p    o    y                             bunilor
A   f   p    f    s    [rv]   n                             bună
A   f   p    f    s    o    n                             bune
A   f   p    f    p    [rov]  n                             bune
A   f   p    f    s    r    y                             buna
A   f   p    f    s    o    y                             bunei
A   f   p    f    p    r    y                             bunele
A   f   p    f    p    o    y                             bunelor
A   f   c    m    s    [ro]   n                             ulterior
A   f   s    m    s    r    n                             extrem
A   f   s    m    s    [ro]   n    n                         extrem
A   f   p    f    p    r    n    y                         frumoase-(s)
A   f   p                                              gri
==== ===== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ====== ======== ========= ========= ============

[Pron 2.4. Pronoun || Pronume (P) ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      personal    Tip       personal           p
        demonstrative          demonstrativ         d
        indefinite           nedefinit          i 
        possessive           posesiv           s
        reflexive            reflexiv           x
        int_rel             int.relativ         w
        negative            negativ           z 
        emphatic            emfatic           h 
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Person     first      Persoană    persoana I          1
        second             persoana a II-a       2 
        third              persoana a III-a       3
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine    Gen       masculin           m
        feminine            feminin           f
        neuter             neutru            n
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Number     singular    Număr      singular           s
        plural             plural            p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Case	    nominative   Caz       nominativ          n
        genitive            genitiv           g 
        dative             dativ            d
        accusative           acuzativ           a 
        vocative            vocativ           v 
        direct             direct            r
        oblique             oblic            o
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Owner_Number  singular    Posesor     singular           s          
        plural             plural            p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Pronoun_Form  strong     Formă      ton             s
        weak              aton             w
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ===== ===== ===== ====== ===== ======= ====== ===== ======= ======= ===== ====== ======== ====== ======= ======== ====== =========
PoS  Type  Pers  Gend  Numb  Case  Ownr_Nb (Owr_G) Cltc (Rfr_T) (Syn_T) (Def) (Anim) (Cltc_S) Prn_Fm (Owr_P) (Owd_Nb) (Wh_T) Example
==== ===== ===== ===== ====== ===== ======= ====== ===== ======= ======= ===== ====== ======== ====== ======= ======== ====== =========
P   p   1   [mf]  s    n   -    -    -   -    -    -   -   -    s                eu 
P   p   1   [mf]  s    d   -    -    -   -    -    -   -   -    s                mie  
P   p   1   [mf]  s    d   -    -    -   -    -    -   -   -    w                mi
P   d   -   m   s    r                                                  acesta 
P   d   -   m   s    r   -    -    y                                      acesta-(i)
P   d   -   m   s    o                                                  acestuia
P   i   -   m   p    r                                                  toţi
P   s   1   f   s    r   s                                              mea
P   s   1   f   s    r   s    -    y                                      mea-(i)
P   w   -   m   s    o                                                  cărui
P   z   -   m   s    r                                                  nimeni
P   h   1   m   s    [ro]                                                însumi
P   x   1   m   s    a   -    -    -   -    -    -   -   -    s                se 
P   x   3   m   s    a   -    -    y   -    -    -   -   -    -                s- 
==== ===== ===== ===== ====== ===== ======= ====== ===== ======= ======= ===== ====== ======== ====== ======= ======== ====== =========

[Det 2.5. Determiner || Determinator (D) ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      demonstrative  Tip       demonstrativ         d
        indefinite           nedefinit          i
        possessive           posesiv           s
        int_rel             int.relativ         w
        negative            negativ           z
        emphatic            emfatic           h
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Person     first      Persoană    persoana I          1
        second             persoana a II-a       2 
        third              persoana a III-a       3
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine    Gen       masculin           m
        feminine            feminin           f
        neuter             neutru            n
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Number     singular    Număr      singular           s
        plural             plural            p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Case	    direct     Caz       direct            r
        oblique             oblic            o
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Owner_Number  singular    Posesor     singular           s          
        plural             plural            p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Modific_Type  prenominal   Modpos     prenominal          e
        postnominal           postnominal         o
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ===== ===== ===== ====== ====== ======= ======= ====== ====== ======== ============
PoS  Type  Pers  Gend  Numb  Case  Ownr_Nb (Owr_G) Cltc  Mod_T  (Wh_T)  Example
==== ===== ===== ===== ====== ====== ======= ======= ====== ====== ======== ============
D   d   -   m   s    r    -    -    n    e         acest 
D   d   -   m   s    o    -    -    n    o         acestuia 
D   i   -   m   p    r                          toţi
D   s   1   f   s    r    s                      mea
D   s   1   f   s    r    s    -    y             (soacră)-mea
D   w   -   m   [sp]  r                          care
D   w   -   f   [sp]  r                          care
D   z   -   m   s    r                          nici_un
D   h   1   m   s    [ro]                        însumi
==== ===== ===== ===== ====== ====== ======= ======= ====== ====== ======== ============

[Art 2.6. Article || Articol (T) ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      demonstrative  Tip       demonstrativ         d
        definite            definit           f
        indefinite           nedefinit          i
        possessive           posesiv           s
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Gender     masculine    Gen       masculin           m
        feminine            feminin           f
        neuter             neutru            n
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Number     singular    Număr      singular           s
        plural             plural            p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Case	    direct     Caz       direct            r
        oblique             oblic            o
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ====== ======= ======= ==========
PoS  Type  Gend  Numb  Case  Cltc   (Anim)  Example
==== ====== ====== ====== ====== ======= ======= ==========
T   f    m    s    o             lui    
T   i    m    s    r             un
T   i    m    s    r    y         unu-(i)
T   s    m    p    r             ai
T   d    f    s    o             celei
==== ====== ====== ====== ====== ======= ======= ==========

[Adv 2.7. Adverb || Adverb (R) ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      general     Tip       general           g
        particle            particulă          p 
        negative            negativ           z
        modifier            modificator         m
        int_rel             int.relativ         w 
        portmanteau           telescopat          c
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Degree     positive    Grad      pozitiv           p
        comparative           comparativ          c
        superlative           superlativ          s
        elative             elativ            e 
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ====== ======= ========= ==============
PoS  Type  Degr  Cltc  (Numb) (Pers)  (Wh_Type) Example
==== ====== ====== ====== ====== ======= ========= ==============
R   g    p                      repede
R   g    s                      extraordinar 
R   g    c                      ulterior
R   p                          prea
R   p    -    y                  prea-(i)
R   z                          nicăieri
R   m                          probabil
R   w                          cum
==== ====== ====== ====== ====== ======= ========= ==============

[Adp 2.8. Adposition || Adpoziţie ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      preposition   Tip       prepoziţie          p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Formation    simple     Formare     simplă            s
        compound            compusă           c
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Case      genitive    Caz       genitiv           g
        dative             dativ            d
        accusative           acuzativ           a
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ====== ==========
PoS  Type  Form  Case  Cltc  Example
==== ====== ====== ====== ====== ==========
S   p    s    a        în
S   p    s    a    y    într-(un)
S   p    s    d        datorită
S   p    c    a        de_la
==== ====== ====== ====== ====== ==========

[Conj 2.9. Conjunction || Conjuncţia (C) ]

============== ============== ============== =========================== =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro           Code
============== ============== ============== =========================== =====
Type      preposition   Tip       prepoziţie          p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Formation    simple     Formare     simplă            s
        compound            compusă           c
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Coord_Type   simple     Coordtip    simplă            s
        repetit             repetitivă          r
        correlat            corelativă          c
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Sub_Type    negative    Subtip     negativă           z
        positive            pozitivă           p
-------------- -------------- -------------- --------------------------- -----
Clitic     yes       Clitic     cu              y
        no               fără             n
============== ============== ============== =========================== =====

Combinations

==== ====== ====== ======== ======= ====== ====== ====== ==============
PoS  Type  Form  Coord_T  Sub_T  Cltc  (Numb) (Pers) Example
==== ====== ====== ======== ======= ====== ====== ====== ==============
C   c    s    s     p                şi
C   c    s    r     z                nici... nici
C   s    s    -     -    y            că-(i)
C   s    c    s     p                de_vreme_ce
==== ====== ====== ======== ======= ====== ====== ====== ==============

[Num 2.10. Numeral || Numeral (N) ]

============== ============= ============== ================ =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro     Code
============== ============= ============== ================ =====
Type      cardinal    Tip       cardinal     c
        ordinal            ordinal      o
        fractal            fracţionar    f
        multiple            multiplicativ   m
        collect            colectiv     l
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Gender     masculine   Gen       masculin     m
        feminine            feminin      f
        neuter             neutru      n
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Number     singular    Număr      singular     s
        plural             plural      p
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Case	    direct     Caz       direct      r
        oblique            oblic       o
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Form      digit     Formă      digital      d
        letter             literal      l 
        both              ambele      b
        roman             roman       r 
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Definiteness  yes      Definire    definit      y          
        no               nedefinit     n
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Clitic     yes      Clitic     cu        y
        no               fără       n
============== ============= ============== ================ =====

Combinations

==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ======= ====== ======== ========= ======== ==========
PoS  Type  Gend  Numb  Case   Form  Def  Cltc  (Class) (Anim) (Owr_Nb) (Owr_Prs) (Owd_Nb) Example
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ======= ====== ======== ========= ======== ==========
M   c    m    p    r    l                                   doi
M   o    m    s    [ro]   l                                   doilea
M   l    m    p    r                                        amândoi
M   m    f    s    r    -    y   y                            întreita-i
M   f    f    p    o    l    y   n                            treimilor
==== ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ======= ====== ======== ========= ======== ==========

[Int 2.11. Interjections || Interjecţie (I) ]

============== ============= ============== ================ =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro     Code
============== ============= ============== ================ =====
          No relevant subcategories.          I
============== ============= ============== ================ =====

Combinations

==== ====== =========== ==========
PoS  (Type) (Formation) Example
==== ====== =========== ==========
I             oh
I             ah
I             au
==== ====== =========== ==========

[Res 2.12. Residual || Cuvinte străine sau simboluri (X) ]

============== ============= ============== ================ =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro     Code
============== ============= ============== ================ =====
          No relevant subcategories.          X
============== ============= ============== ================ =====

Combinations

==== ==========
PoS  Example
==== ==========
X   25%
X   the
X   a+b
X   retro-
==== ==========

[Abbr 2.13. Abbreviation || Abreviere (Y) ]

============== ============= ============== ================ =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro     Code
============== ============= ============== ================ =====
Syntactic_Type nominal    Tip       nominală     n
        verbal             verbală      v
        adjectival           adjectivală    a
        adverbial           adverbială    r
        pronominal           pronominală    p
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Gender     masculine   Gen       masculin     m
        feminine            feminin      f
        neuter             neutru      n
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Number     singular    Număr      singular     s
        plural             plural      p
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Case	    direct     Caz       direct      r
        oblique            oblic       o
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Definiteness  yes      Articol     definit      y          
        no               nedefinit     n
============== ============= ============== ================ =====

Combinations

==== ======= ====== ====== ====== ======= ============
PoS  Syn_T  Gend  Numb  Case  Def   Example
==== ======= ====== ====== ====== ======= ============
Y   n    m    s    r    y    C.F.R.-istul
Y   p    -    s    r        d-sa
Y   p    -    s    o        d-sale
Y   r                     etc.
Y   v                     ad. (adaugă)
Y   a    m    s    r    n    alc. (alcalin)
Y   n    n    p    o    n    show-uri
==== ======= ====== ====== ====== ======= ============

[Part 2.13. Particle || Particulă (Q) ]

============== ============= ============== ================ =====
Variable-en   Value-en    Variable-ro   Value-ro     Code
============== ============= ============== ================ =====
Type      negation    Tip       negativ      z
        infinitive           infinitiv     n
        subjunctive          conjunctiv    s 
        aspect             aspect      a
        future             viitor      f
-------------- ------------- -------------- ---------------- -----
Clitic     yes      Clitic     cu        y
        no               fără       n				
============== ============= ============== ================ =====

Combinations

==== ======= ====== ====== ============
PoS  Type   (Form) Cltc  Example
==== ======= ====== ====== ============
Q   s            să
Q   f            o
Q   z            nu
Q   z        y    n-
Q   n            a
Q   a            fi
==== ======= ====== ====== ============